Varianty Money

Účtovný program Money je k dispozícii v rôznych variantoch:

V nasledujúcej tabuľke je prehľadne zobrazeý obsah jednotlivých variantov.

Štart Lite Mini Sklad Business Office Professional
Multiverzia pre viacero firiem (Vhodné pre účtovné spoločnosti, umožňuje účtovať viaceré firmy) Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano
Jednoduché účtovníctvo (Peňažný denník, Evidencia DPH, Uzávierky, Tlačové výstupy, Daňové priznania)
Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano
Podvojné účtovníctvo (Účtová osnova, Hlavná kniha, Evidencia DPH, Uzávierkové operácie, Daňové priznanie a Poznámky k účtovnej závierke)
Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano
Matejok (Neobmedzené množstvo kariet majetku, Inventarizácia, Odpisy) Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano
Sklady a objednávky (Neobmedzené množstvo skladových skupín a zásob, Evidencia sád, kompletov a výrobkov, Podpora čiarových kódov) Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano
Mzdy a personalistika (Evidencia zamestnancov, Spracovanie miezd a povinných výkazov, Export údajov do poisťovní, Zúčtovanie daní) Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano
Technická podpora Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Vyskúšať Objednať Objednať Objednať
Objednať
Objednať
Objednať

Na samostatnej stránke je cenník Money.

Jste tu: Účtovný program Money >> Varianty

Money | Solitea Slovensko, a.s.