Evidencia majetku v Money S3

Evidencia majetku môže byť tvrdým orieškom nielen pre hociktorého živnostníka, ale i pre niektoré obyčajné účtovné programy. Účtovný prgram Money S3 rieši všetky známe varianty takmer automaticky.

Majetok a odpisy

Money S3 umožňuje vedenie evidencie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku. Automaticky vypočíta a zaúčtuje daňové odpisy.

V podvojnom účtovníctve voliteľne spracuje i účtovné odpisy podľa zvoleného odpisového plánu. Podporuje samozrejme i technické zhodnotenie v ďalších rokoch či ďalšie úpravy, ktoré prax vyžaduje.

Krátkodobý a dlhodobý majetok

Praktickou funkciou v účtovnom programe je priradenie majetku konkrétnemu pracovníkovi vrátane možnosti spätnej evidencie – tým máte jednoduchý prehľad o tom, kto sa o zverený majetok v danom období staral.

Leasingový majetok

Podobne ako v predchádzajúcom prípade aj tu máte k dispozícii kartu majetku, tentokrát však prispôsobenú potrebám vedenia leasingového majetku – s možnosťou automatického generovania splátkového kalendára, určením daňových nákladov a zaúčtovaním.

Tlačové zostavy

Okrem obyčajných kariet majetku je možné vytlačiť rôzne prehľady a tiež napríklad praktické inventárne štítky.

Jste tu: Účtovný program Money >> >> Majetok

Money | Solitea Slovensko, a.s.