Mzdy a personalistika v Money S3

Výpočet miezd

Program na mzdy v  Money S3 umožňuje spracovanie miezd pre neobmedzený počet zamestnancov. Mzdy sú v účtovnom programe Money S3 automaticky zaúčtované do denníka a užívateľ má možnosť vykonať i ročné zúčtovanie záloh dane z príjmov. Program na želanie vytvorí hotovostné doklady a príkaz na úhradu bezhotovostných platieb miezd, zrážok, odvodov daní a poistení.

Personalistika

Personalistika eviduje údaje o zamestnancoch podniku. Okrem všeobecných údajov na účely evidencie obsahuje zložku mzdových údajov, ktoré sú podkladom na výpočet miezd, sociálneho a zdravotného poistenia a dane z príjmov. Ku každému zamestnancovi je možné nastaviť spôsoby zdanenia a odvody poistného, pravidelné zrážky a neprítomnosť v zamestnaní.

K dispozícii je celý rad tlačív, ktoré sú navrhnuté zhodne s úradným vzorom a stačí ich iba vytlačiť a odovzdať na príslušný úrad alebo inštitúciu. Jedná sa napríklad o Zápočtový list, Prihlášku zamestnanca na poistenie, Prehľad o vymeriavacích základoch a poistnom, Prehľad o platbe zdravotného poistenia zamestnávateľa a ďalšie.

Mzdy

Výpočty miezd sú vykonávané mesačne. Výpočet vychádza zo mzdových údajov uvedených v personalistike, z nominálneho fondu pracovného času príslušného mesiaca a zo zadaných údajov o neodpracovanom čase.Jednotlivé mesačné výpočty sa archivujú a je možné ich opravovať do toho času, kým neboli zaúčtované do účtovníctva.

Ak hľadáte predovšetkým program na mzdy, odporúčame Vám zakúpiť Money S3 Office.

Jste tu: Účtovný program Money >> >> Mzdy

Money | Solitea Slovensko, a.s.