Účtovný program Money S3 Office účtovníctvo mzdy a personalistika

Účtovný program Money S3 Office je podvojné účtovníctvo a miezd. Umožňuje účtovať neobmedzený počet firiem.

Money S3 Office stojí 390 € bez DPH. Chcem objednať Money S3 Office

Money S3 Office je možné mať i v sieťovej licencii pre viacero počítačov v sieti, a v nesieťovej lokálnej  licencii pre viacero samostatných počítačov.

Zľava 50% pre neziskové organizácie

Neziskovým organizáciám, vzdelávacím zariadeniam a školám poskytujeme na základe ich žiadosti zľavu vo výške 50% z ceny Premium. Zľava sa vzťahuje na verziu pre jeden počítač. Túto verziu je možné rozšíriť na sieťovú verziu za bežné ceny.

Zľava je uznaná školám spadajúcim pod rezort Ministerstva školstva SR a komerčným vzdelávacím organizáciám po predložení oprávnenia na vykonávanie kurzov. Neziskovým organizáciám je zľava poskytnutá na základe predloženia dokladov osvedčujúcich neziskový charakter ich činnosti. Na poskytnutie zľavy nie je právny nárok.

Pohoda Premium krabice

Účtovný program Money S3 Office obsahuje

Účtovný program Money S3 Office neobsahuje

Jste tu: Účtovný program Money >> >> Money S3 Office

Money | Solitea Slovensko, a.s.