Vlastnosti a funkcie Money S3

Účtovný program Money S3 je komplexný účtovný a ekonomický systém pre malé a stredné firmy z radov fyzických a právnických osôb.

Umožňuje viesť jednoduché i podvojné účtovníctvo a vyhovie platcom i neplatcom DPH. Systém je odvetvovo neutrálny a je vhodný nielen pre živnostníkov, podnikateľov a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú obchodom a poskytovaním služieb, ale i pre slobodné povolania a účtujúce príspevkové a neziskové organizácie.

Čo účtovný program Money S3  obsahuje?

Základom systému je prepracovaný adresár a celý rad agend pre komplexné riadenie firmy, napr. fakturácia, banka, pokladňa, majetok atď. Systém umožňuje viesť jednoduché účtovníctvo i podvojné účtovníctvo, skladové hospodárstvo umožňuujúce účtovať sklad a  zásoby metódou A i B a spracovať mzdy pre neobmedzený počet zamestnancov.

Zvládne pobočkové spracovanie údajov, homebanking i obchodovanie na internete. Podporuje cudzie meny, vrátane automatického načítania kurzového lístka.

Umožňuje sledovanie salda a poskytuje finančnú analýzu. Obsahuje editor formuláror pre tlačové výstupy na úpravu tlačových zostáv a vytváranie vlastných tlačových výstupov.

V prípade maloobchodného alebo veľkoobhodného predaja je možné rozšíriť možnosti systému o pokladničné aplikácie (POS) pre predaj v hotovosti v režime online Money S3 Kasa a v režime offline Predajńa SQL. V ponuke máme aj množstvo fiskálnych tlačiarní a registračných pokladníc.

Ako účtovný program Money S3 pracuje?

Money vás upúta na prvý pohľad originálnym, prehľadným a nanajvýš praktickým riešením okien jednotlivých agend. Príjemný vzhľad nie je len povrchným lákadlom, ale prepracovaným prostriedkom na dosiahnutie maximálnej ergonómie práce.

Možnosti nastavenia ovládania

Ovládanie programu, tzn. horúce klávesy, tlačidlá a povely nástrojových líšt, sú úplne užívateľsky definovateľné v štýle MS Office. Stlačenie pravého tlačidla myši nad rôznymi časťami okna vyvolá rôzne kontextové ponuky s potrebnými funkciami.

Optimalizácia nahrávania údajov

Rýchlosť nahrávania údajov v ekonomickom systéme Money je možné optimalizovať na minimálny počet úderov do klávesnice. Stačí nastaviť program tak, aby sa väčšina polí formulárov účtovných agend pri založení dokladu automaticky vyplnila najčastejšie používanými hodnotami. Na to je nastavenie a konfigurácia.

Niektoré údaje vďaka tomu nie je potrebné vždy ručne vypĺňať; tieto políčka je možné dokonca vypnúť, takže sa pri zápise dokladu preskočia. Na ďalšie urýchlenie zápisu je možné vytvoriť si vzory najčastejšie používaných typových dokladov, tzv. šablóny. Zvolením šablóny sa nový doklad vrátane položiek kompletne predvyplní, takže stačí upraviť pár údajov a doklad je hotový.

Jste tu: Účtovný program Money >> Vlastnosti

Money | Solitea Slovensko, a.s.