Účtovný program Money S3 Sklad

Účtovný program Money S3 Skad Umožňuje účtovať neobmedzený počet firiem.

Money S3 Skladstojí 210 € bez DPH. Chcem objednať Money S3 Sklad!

Money S3 Prfoessional je možné mať i v sieťovej licencii pre viacero počítačov v sieti, a v nesieťovej lokálnej  licencii pre viacero samostatných počítačov.

Zľava 50 % pre neziskové organizácie

Neziskovým organizáciám poskytujeme na základe ich žiadosti zľavu vo výške 50 % z ceny základnej licencie. Zľava sa vzťahuje na verziu pre jeden počítač. Túto verziu je možné rozšíriť na sieťovú verziu za bežné ceny.

Zľava je neziskovým organizáciám poskytnutá na základe predloženia dokladov osvedčujúcich neziskový charakter ich činnosti. Na poskytnutie zľavy nie je právny nárok.

Pohoda Profi krabice

Účtovný program Money S3 Sklad obsahuje

Účtovný program Money S3 Sklad neobsahuje

Jste tu: Účtovný program Money >> >> Money S3 Sklad

Money | Solitea Slovensko, a.s.