Knihá jázd a Cestovné náhrady v Money S3

Každá firma občas potrebuje vyslať zamestnanca na pracovnú či služobnú cestu. Zamestnancom za to patria cestovné náhrady a ak absolvuje cestu súkromným, alebo firemným vozidlom tak jazdu treba zaevidovať. Všetky tieo úkony ľahko zvládnete pomocou modulov Cestovné náhrady a kniha jázd v Money S3.

Cestovné náhrady v Money S3

Pre vyplatenie cestovných náhrad slúži v Money S3 cestovný príkaz. Cestovné príkazy môžete vytváriť zamestnancom a ak sa opakjú môžete ich kopírovať. Money S3 dokáže vytvárať:

Evidencia vozidiel a kniha jázd

Účtovný program Money S3 má knihu jázd navrhnutú tak, aby ste mohli čo možno najrýchlejšie a najpohodlnejšie vkladať jednotlivé jazdy. Ku každému vozidlu (služobnému aj súkromnému) vediete základné informácie o ŠPZ, čísle motora, priemernej spotrebe a pod. Môžete však viesť aj praktické informácie o dátumoch kontroly STK, emisných prehliadkach – Money S3 ich stráži a pokiaľ máte niektorý z týchto termínov zmeškaný, v zozname vozidiel to bude vyznačené.

Automatické generovanie knihy jázd

Modul Kniha jázd a cestovné náhrady uľahčí samotné vyplňovanie knihy jázd. Okrem „ručného“ spôsobu dokáže kniha jázd generovať jazdy za dané obdobie podľa zadaného stavu tachometra, a to i tak, že chýbajúce jazdy „doplní“ z cestovných príkazov medzi tie už zadané podľa vašej databázy častých jázd.

Ako to funguje Vám ukáže toto video: https://youtu.be/xZlW-3mCeJ8

Jste tu: Účtovný program Money >> >> Kniha jázd a cestovné náhrady

Money | Solitea Slovensko, a.s.