Tlačové výstupy v Money S3

Profesionálne usporiadané tlačové výstupy sú vizitkou každej firmy. Účtovný program Money S3 má rozsiahle a inde nevídané možnosti tlače. Obsahuje obrovské množstvo hotových tlačových zostáv rôznych typov: doklady, tlačivá, súpisky, grafy, analytické prehľady a kontrolné zostavy; vrátane možnosti tlače na obálky, zloženky, hárky samolepiacich štítkov a výstupov na pokladničné tlačiarne. Niektoré dôležité zostavy sú k dispozícii i vo formáte HTML, vhodnom na zasielanie objednávok, cenníkov a faktúr pomocou elektronickej pošty.

Úpravy tlačových zostáv v Money S3

Formulára pre tlač je možné v prípade potreby upraviť  Na to slúži samostatný modul Editor Formulárov. S jeho pomocou možno vytvárať nové tlačové zostavy a výstuoy, alebo upravovať už existujúce. T7mto spôsobom si môžete pipraviť vlastné reporty.

 

Export zostáv do Excelu, HTML alevo PDF z Money S3

Tlačové výstupy je možné priamo exportovať do formátu MS Excel na ďalšie spracovanie obsiahnutých údajov. Exportovať je možné i do formátu HTML a PDF.

Nastavenie tlače

Ak máte k dispozícii viac tlačiarní určených na rôzne účely a sieťovú inštaláciu systému Money S3 , môžete si vhodným nastavením ušetriť veľa práce. Každej zostave je možné priradiť vlastné nastavenie. Napríklad je možné nastaviť, aby sa faktúry tlačili v dvoch kópiách na vysokorýchlostnej tlačiarni, zloženky na tlačiareň s podávačom naplneným poukážkami a ostatné zostavy na tretej bežnej tlačiarni. Každý počítač siete si udržuje vlastné nastavenie tlače.

Jste tu: Účtovný program Money >> >> Tlač

Money | Solitea Slovensko, a.s.