Fakturácia v Money S3

Fakturácia tvorí spolu s účtovníctvom a sledovaním platieb jednu z najdôležitejších častí firemnej administratívy. V mnohých organizáciách je spojená s veľkým objemom ručnej práce, preto sú tieto agendy v účtovnom progame Money S3 optimalizované tak, aby umožňovali užívateľom čo najjednoduchšie a najrýchlejšie zadávanie a z toho vyplývajúcu vysokú efektivitu práce. V jednotlivých agendách môžete pri zadávaní využívať adresár obchodných partnerov a previazanosť s objednávkami a na skladové hospodárstvo. Program podporuje rozúčtovanie a evidenciu DPH podľa zákonných požiadaviek a vašu orientáciu i kontrolu dát uľahčujú väzby na účtovníctvo a ostatné súvisiace doklady. Perfektný vzhľad tlačených faktúr zvýši prestíž vašej firmy.

Modul fakturácia v Money S3

Money S3 umožňuje vystavovovať bežné aj zálohové faktúry. Rovnako ako fakturovať dodacie listy. Dodacie listy možno fakturovať aj hromadne pomocou tzv, zbernej faktúry. Objednávky sú pripojené na faktúry rovnako ako aj skladové doklady, čo šetrí čas, lebo jediným kliknutím miši sa vystaví faktúra aj odpíše toar zo skladu.

Vystavené a prijaté faktúry

Formulár faktúry je rozdelený na dve časti, na záhlavie a fakturačné položky. Používanie položiek nie je povinné. Faktúre bez položiek hovoríme jednoduchá faktúra. Text faktúry sa zapisuje do polí Text a Poznámka. Čiastky sa zapisujú priamo do sekcie Čiastka. Platiteľ DPH môže čiastku rozpísať na základ a DPH v jednotlivých sadzbách. Položková faktúra sa používa predovšetkým na zápis faktúr so skladovými položkami. Fakturačné položky je ale možné zapisovať i ručne bez použitia skladu. Platiteľ DPH môže každej položke priradiť DPH v jednej sadzbe. Každá položka môže mať iné zaúčtovanie do denníka, môže mať iné stredisko, činnosť i zákazku.

Pokiaľ fakturujete rovnaký tovar alebo služby viacerým odberateľom (napr. predplatné časopisu), veľa času vám ušetrí funkcia pre hromadnú fakturáciu. Tá umožňuje vygenerovať podľa vzoru ľubovoľné množstvo faktúr pre vybratú skupinu odberateľov.

Periodická fakturácia

Ak fakturujete pravidelne napríklad mesačne svoje služby, môžete využil modul Periodická fakturácia. ktorý faktúry pravidelne vygeneruje a rozpošle emilom za vás.

  • Vygenerovanie faktúr na jedno kliknutie myšou
  • Hromadné odoslanie dokladov e-mailom v PDF alebo XML aj so sprievodnou správou
  • Upozornenie na termíny hromadného generovanie
  • K dispozícii je predpripravený XML export vhodný pre podanie prostredníctvom webovej aplikácie Slovenskej pošty – Elektronický podací hárok. Po exporte sa zobrazí štandardné okno pre uloženie súboru, ktorý je možné súčasne vytlačiť.
  • Jste tu: Účtovný program Money >> >> Fakturácia

    Money | Solitea Slovensko, a.s.