Adresár v účtovnom programe Money S3

V obchodnej praxi podnikateľského subjektu je adresár veľmi cennou a často využívanou databázou. Prehľadný adresár, umožňujúci okamžité vyhľadávanie adries podľa ľubovoľných kritérií, triedenia a tlačenia, je srdcom programu Money S3. Ale to nie je zďaleka všetko.

Adresár - Účtovný program Money S3

Správa pripojených dokumentov a Adresár

Všetky listy, zmluvy, cenníky či akékoľvek dokumenty, určené pre konkrétneho adresáta, si môžete umiestniť priamo do jeho priečinka v adresári programu Money. Kedykoľvek otvoríte adresár vášho klienta, zákazníka alebo obchodného partnera, budete mať po ruke všetky súvisiace dokumenty.

Adresár a väzba na účtovníctvo

Pri každodennej obchodnej práci vám príde vhod zoznam súvisiacich účtovných dokladov klienta. Napr. pri telefonickom príjme objednávok máte okamžite prehľad o výške pohľadávok u daného odberateľa, pri reklamácii chybne vystaveného dokladu môžete tento doklad otvoriť priamo z adresára a podobne.

Adresár a jeho komunikačné funkcie

Založiť e-mail alebo SMS správu prostredníctvom el. pošty je v programe Money S3 samozrejmosťou. Veľmi jednoducho tiež môžete vyhľadávať rôzne údaje o obchodnom partnerovi na Internete.

Tlačové zostavy

Adresy je možné tlačiť na poštové poukážky, sprievodky, podacie lístky, obálky, adresné štítky. Takéto zostavy v zahraničných produktoch pre správu adries nenájdete.

Jste tu: Účtovný program Money >> >> Adresár a CRM

Money | Solitea Slovensko, a.s.